w jedną stronę

w dwie strony

Open

Wyjazd

z:

do:

Data wyjazdu:

Powrót

z:

do:

Data powrotu:

Kod promocyjny:

Szukaj

zegar

Rozkład jazdy

Dogodne połączenia ze Szczecina na lotniska Berlin Tegel i Schönefeld oraz lotnisko Szczecin-Goleniów.

Sprawdź

Informacje dla pasażerów


Czy można rezerwować konkretne miejsce w autobusie?
 
Rezerwacji miejsc w autokarze dokonuje się bez przydziału określonego numeru miejsca.
 

Czy można wsiąść/wysiąść w dowolnym miejscu, poza przystankiem?
 
Nie. Wsiadanie i wysiadanie z autobusu jest dozwolone w miejscach określonych w rozkładzie jazdy.
 
 
Jakie są wytyczne dotyczące limitu bagażu?
 
Każdy pasażer może przewieźć bezpłatnie do dwóch sztuk bagażu:
a)  Jedną sztukę bagażu o wadze do 25 kg i o wymiarach standardowej walizki, przewożonego w luku bagażowym,
b) Jedną sztukę małego bagażu podręcznego do 5 kg o wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie bagażu pod siedzeniem lub na półce znajdującej się nad siedzeniem pasażera.
Rozmiary bagażu podręcznego nie powinny utrudniać swobody podróży pozostałym pasażerom.
 
 
Jaka jest opłata za dodatkowy bagaż?
 
Opłata za dodatkowy bagaż wynosi 10zł.
Pasażerowie, którzy pragną podróżować z większą liczbą sztuk bagażu niż jest to przewidziane w limicie bagażu, proszeni są o zgłoszenie takiego faktu w momencie dokonywania rezerwacji. W przypadku braku takiej informacji wcześniej mogą spotkać się z odmową przyjęcia lub koniecznością wyładowania nadmiaru bagażu, w zależności od dostępnego miejsca na pokładzie pojazdu.


Co zrobić w przypadku zagubienia bagażu?
 
Zagubienie bagażu zdarza się niezmiernie rzadko w naszych autobusach, jednakże warto wiedzieć, jak należy postąpić w takiej sytuacji. Wszelkie reklamacje dotyczące zaginionego bagażu należy niezwłocznie zgłosić dyspozytorowi pod nr telefonu +48 600 499 411.
Przewoźnik odpowiada za zaginiony lub zniszczony bagaż, jedynie do wysokości 300 zł. Bagaż o wyższej wartości należy ubezpieczyć indywidualnie w Towarzystwie Ubezpieczeniowym.


Czy można zabrać zwierzą na pokład pojazdu?

Przewóz zwierząt jest zabroniony. W wyjątkowych sytuacjach na pisemną prośbę Przewoźnik może wyrazić zgodę na przewóz małego zwierzęcia (pies, kot do 4 kg!). Przewożone zwierzę musi posiadać paszport, wszczepiony mikroczip i badania weterynaryjne wymagane na wjazd do kraju stanowiącego kraj podróży. Za przewóz zwierzęcia pobierana jest opłata w wysokości 50zł w jedna stronę przy jednoczesnym wykupie biletu przez pasażera.
Przewożone zwierzę musi być odpowiednio zabezpieczone smyczą i kagańcem, znajdować się w odpowiedniej klatce, kojcu lub torbie. Przewóz zwierzęcia musi odbywać się w sposób nie zakłócający podróż innym pasażerom.
 

Jakie dokumenty należy posiadać podczas podróży?

Dokumentem uprawniającym do podróży zagranicznej do Państw EU jest paszport lub dowód osobisty.
 
 
Czy mozna podrózować za granicę posiadając jedynie legitymację szkolną lub akt urodzenia? 

Nie. Legitymacja szkolna lub akt urodzenia nie jest dokumentem uprawniającym do podróży za granicę.

Jak długo jest ważny bilet Open?

Bilet dwustronny lub bilet typu Open jest ważny przez okres 6 miesięcy od daty rozpoczęcia pierwszej podróży.


Czy na moim bilecie może jechać inna osoba?

Nie. Bilet jest imienny i nie może być udostępniony osobie trzeciej.


W jakiej walucie można dokonać płatności u kierowcy?

Kierowca przyjmuje płatność w złotówkach lub w euro. W celu sprawnej realizacji przejazdu prosimy o przygotowanie odliczonej kwoty za bilet.
 

Miejsce odjazdu z berlińskich lotnisk? 
 Przystanek na lotnisku Berlin Schonefeld położony jest przed terminalem B (terminalem linii lotniczych Easyjet).
 
 
 
 
Przystanek na lotnisku Berlin Tegel znajduje się na górnym parkingu dla autobusów, znajdującym się bezpośrednio przy terminalu A. 
 
   
 
W przypadku wystąpienia utrudnień w odnalezieniu naszego pojazdu prosimy o kontakt pod numerem +48 600 499 411


Jak uzyskać informację o specjalnych ofertach i promocjach?

Stawki promocyjne są oferowane na określonych trasach i dotyczą ograniczonej liczby miejsc. Aktualne informacje można uzyskać na naszej witrynie internetowej, zapisując się do newslettera lub rejestrując się w Mój Interglobus.
 
 
W jaki sposób można zgłosić opinię, uwagi, reklamacje?

Wszelkie opinie i uwagi prosimy zgłaszać:
- listem poleconym na adres: B.P. Interglobus Tour ul. Kolumba 1, 70-035 Szczecin
- drogą elektroniczną na adres sekretariat@interglobus.pl
- telefonicznie: +48 91 48 50 422, fax: +48 91 434 02 83

Reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować pisemnie (listem poleconym) na adres Przewoźnika lub mailowo sekretariat@interglobus.pl w okresie miesiąca od zaistnienia okoliczności będących przedmiotem reklamacji.
Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: a) datę sporządzenia reklamacji; b) nazwę i siedzibę przewoźnika; c) imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację; d) tytuł oraz uzasadnienie reklamacji; e) kwotę roszczenia; f) wykaz załączonych dokumentów; g) podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.
Do reklamacji należy dołączyć bilet lub jego kserokopię, a w przypadku reklamacji dotyczącej bagażu pisemne potwierdzenie jego uszkodzenia lub utraty. Przewoźnik rozpatruje reklamacje w terminie maksymalnie jednego miesiąca od dnia jej doręczenia.
 
 
Czy pasażer jest ubezpieczony podczas podróży?

Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie pobytu pasażera w autokarze. Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody pasażera powstałe poza autokarem, nie są objęte ubezpieczeniem.